شب گذشته مراسم اختتاميه و مسابقات فينال؛رده بندي مسابقات واليبال روستايي شهرستان (جام شهداي لنجان) باحضور روستاييان و مسوولين برگزار شد.

اين آيين در سالن ورزشي شهرداري زاينده رود با حضور تيم هاي شركت كننده و مسوولين شهرستان برگزار و در پايان بعد از گذشت يكماه و با همت هيات ورزش روستايي و بازيهاي بومي محلي لنجان از آغاز اين مسابقات روستايي تيم هاي چم طاق ؛ كچوييه و كرچگان حائز مقام هاي اول تا سوم اين دوره شدند.

همچنين تيم كليشادرخ كاپ اخلاق اين دوره از مسابقات را دريافت كرد.

اختتاميه باحضور مهندس اميرحسين صمداني مشاورفرماندار و رييس هيات ورزش روستايي لنجان؛حاجعلي محمدي بخشدار باغبهادران ؛مرتضي سليمي رييس اداره ورزش وجوانان شهرستان؛ جناب آقاي قاسمي رييس شوراي اسلامي شهرزاينده رود؛جناب سرهنگ محسني نايب رييس شوراي اسلامي شهر؛بهزاد كريمي معاونت آموزش پرورش منطقه باغبهادران ؛حميد سليمي رييس هيات واليبال بخش باغبهادران و جمعي ديگر از مسوولين شهرستاني و روستاها برگزار گرديد.

اميرحسين صمداني در اين آيين ضمن خرسندي از حضور ويژه مردم و جوانان روستايي اظهار داشت: بهاي خدمت به مردم و روستاييان همين رضايت قلبي و نشاط آنان مي باشد كه به جد خستگي اين يكماه فعاليت و پشتيباني از مسابقات را از تن مديران اجرايي رفع مي كند.

رييس هيات ورزشهاي روستايي و بومي محلي شهرستان لنجان در ادامه با اشاره به توسعه ورزش روستايي در سطح شهرستان گفت:جوان روستايي محور فعاليت هاي فرهنگي ورزشي در روستاست.
و بايد كار را در روستا به اين عزيزان سپرد كه تيم هاي ورزشي را تشكيل ؛ كارهاي فرهنگي را برنامه ريزي كند تا به نحواحسن و جهادي محور انجام پذيرد.

مشاورجوانان فرماندار در پايان از حمايت هاي مسوولين استاني وشهرستاني در امر ورزش و جوانان تقدير و گفت: اين مسابقات ارزش معنوي بسياري داشت و همينكه باعث شد جوانان روستايي در كنار رقابت ؛رفاقت كنند در اين يكماه و در كنارهم فعاليت هاي هدفمند و گروهي را تمرين كنند و به زيبايي پتانسيل هاي خود را در امر ورزش به همگان ثابت كنند.

در پايان با اهداي احكام و كاپ قهرماني و جوايز نقدي كه شامل ٣٠٠هزارتومان براي تيم قهرمان؛٢٠٠هزار تومان نايب قهرمان و مبلغ ١٠٠ هزار تومان به تيم سوم اهدا گرديد.

 

بودجه سال ۹۷ شهرداری زرین شهر با رویکرد انقباضی در هزینه و افزایش درآمدهای پایدار شهری تقدیم شورای اسلامی شهر شد

******

درمان خانگی سوختگی‌ ها

******

میانگین حقوق بازنشستگان کشوری