به گزارش رسانه جارچی لنجان به نقل از روابط عمومی شهرداری زرین شهر ،میثم محمدی  بودجه‌ریزی را یکی از چالش‌های نظام‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها  به عنوان دولت‌های محلی یکی از موثرترین نهادهای شهری به‌شمار می‌ایند که وظایف و خدمات گسترده‌ای را عهده‌دار هستند و بر همین اساس در قبال شهروندان، مسئولیت پاسخگویی دارند.

وی افزود: باید توجه داشت وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و آگاهانه است، و قطعا اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری در تصمیم‌های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان شهر و بخصوص بودجه‌ریزی باید به اطلاعات مالی گذشته این مجموعه توجهی جدی داشته باشند.

شهردار زرین شهر تصریح کرد: بودجه‌ریزی در شهرداری فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود شهر است، و باید در تنظیم بودجه حداکثر استفاده را از منابع موجود کرد که البته این منابع معمولاً در حد کفایت نیست و بر همین اساس باید به سمت کسب درآمدهای پایدار حرکت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بودجه‌ریزی واقعی در شهرداری‌ها بودجه سال ۹۷ شهرداری زرین شهر بر اساس عملکرد تفریغ بودجه ۵ ساله گذشته این مجموعه پیشنهاد شده، و باید گفت میانگین تحقق بودجه شهرداری زرین شهر در پنج سال گذشته، ۳۷ میلیارد تومان بوده است.

بودجه سال ۹۷ شهرداری زرین شهر به دلیل واقع گرایانه بودن، ۱۰۰ درصد تحقق پیدا خواهد کرد

محمدی عنوان کرد: به همین علت بودجه پیشنهادی سال ۹۷ شهرداری زرین شهر را ۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌ایم البته این بودجه نسبت به بودجه سال ۹۶ با کاهش ۱۰ میلیارد تومان مواجه شده، چراکه ما اعتقاد داریم بودجه ۹۶ این شهرداری به نوعی کاذب و غیر واقعی پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش اگر قرار بود بودجه ۹۶ بر اساس میانگین تحقق بودجه سال‌های گذشته شهرداری زرین شهر بسته شود باید بودجه ۴۰ میلیاردی برای آن در نظر می گرفتند اما به هرحال بودجه سال ۹۶، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان دیده شده بود که تا به امروز  تنها ۳۵ درصد از آن محقق شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال خوش بینانه به ۵۰ درصد افزایش یابد.

شهردار زرین شهر با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ به دلیل واقع گرایانه بودن، ۱۰۰ درصد تحقق پیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به پیش بینی‌هایی که در حوزه برون سپاری، تقویت حضور بخش خصوصی، بحث واگذاری استخر و کشتارگاه به بخش خصوصی و همچنین کاهش هزینه پیمانکاران فضای سبز و ...هزینه‌های جاری شهرداری نیز در بودجه سال ۹۷ کاهش یافته است.

 سرانه هر شهروند در بودجه سال ۹۷ شهرداری زرین شهر،  ۷۲۸ هزار تومان  پیش‌بینی شده است 

وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۷، ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای هزینه‌های جاری شهرداری پیش‌بینی شده و ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه‌های عمرانی است، که با توجه به ماده ۱۶۸ قانون شهرداری‌ها ما می‌توانستیم ۶۰ درصد از بودجه را به هزینه جاری اختصاص دهیم اما امروز در بودجه شهرداری  ۴۱ درصد برای هزینه جاری پیش‌بینی شده است.

محمدی افزود: نکته مهم و قابل توجه در بودجه اختصاص یافته به حوزه عمرانی در سال ۹۷، اولویت قرار دادن پرداخت دیون و مطالبات گذشته و همچنین اتمام پروژه‌های نیمه تمام شهرداری زرین شهر بوده و به نوعی بودجه سال آینده بر اساس مطالبات مردم بسته شده است.

شهردار زرین شهر تصریح کرد: از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷، شهرداری با احتساب جمعیت ۵۵ هزار نفری زرین شهر سرانه هر شهروند را ۷۲۸ هزار تومان  پیش‌بینی کرده و این در حالیست که میانگین کشوری نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان بوده و بر همین اساس سرانه مردم زرین شهر از سرانه کشوری بالاتر است.

وی عنوان کرد: بودجه سال ۹۷ با بودجه سال ۹۶ تفاوت‌های بسیاری دارد و جدای از آنکه بودجه کاهش ۲۰ درصدی داشته، واقع گرایانه بودن بودجه سال آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه سعی شده ردیف‌های بودجه بر اساس واقعیت‌ها پیش‌بینی شود.

حرکت شهرداری زرین شهر در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار

محمدی خاطرنشان کرد: در بودجه ۹۶، ۵۶ درصد از سهم بودجه به حوزه ارزش افزوده و حق آلایندگی اختصاص یافته بود اما با کارشناسی‌های انجام گرفته این سهم را به ۲۹ درصدرسانده‌ایم و به نوعی ۲۷درصد وابستگی بودجه را به ارزش افزود و حق آلایندگی کاهش داده‌ایم و عدد ۱۰ میلیارد تومانی که در حوزه ارزش افزوده و حق آلایندگی در بودجه ۹۷ پیشنهاد داده شده، عددی واقعی است.

وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد این مسئله برای اولین بار در شهرداری زرین شهر انجام گرفته که وابستگی بودجه را از آیتم ارزش افزوده و آلایندگی کاهش داده‌ و بودجه را به سمت خودکوششی و کسب درآمدهای پایدار سوق داده‌ایم بر همین اساس باید گفت سایر کدهای درآمدی حدود ۴۴ درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است.

شهردار زرین شهر از افزایش ۲۰ درصدی خود کوششی در حوزه عوارض خبر داد و ادامه داد: نباید فراموش کرد که این کدها، درآمدهای تقریبا پایدار و جاری شهرداری هستند، از جمله صدور پروانه،عوارض کسب و پیشه،عوارض نوسازی و ...و عوارض نوسازی پایدارترین درآمد شهرداری است، که البته سهم این مهم در بودجه سال ۹۶ تنها ۴۰۰ میلیون تومان بوده که در سال آینده به یک و نیم میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: علت اختصاص یک و نیم میلیارد تومان از عوارض نوسازی به بودجه سال ۹۷ آن است، که شهرداری زرین شهر نزدیک به ۴ میلیارد تومان مطالبات نوسازی در شهر دارد و با توجه به جوایزی که برای خوش حسابی پرداخت عوارض در نظر گرفته شده پیش بینی می‌شود رقم قابل توجهی را در حوزه عوارض نوسازی جذب کنیم.

محمدی خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری زرین شهر باید سالانه از محل عوارض نوسازی حداقل یک و نیم میلیارد تومان در بودجه، خودکوششی کرده و درآمد داشته باشد البته در حوزه فروش اموال نسبت به سال ۹۶ رشد داشته‌ایم، اما باید توجه داشت رقم ریالی آن ثابت بوده، اما چون بودجه کاهش پیدا کرده سهم فروش اموال به نوعی افزایش را نشان می‌دهد که در این حوزه بحث فروش زمین کارگاه مزاحم شهری و شهرک حمل و نقل برای جذب دفاتر خودرو و... است.

اختصاص۷۱ درصد از بودجه ۹۷ شهرداری زرین شهر به خود کوششی

وی یادآور شد: بودجه سال ۹۷ از نظر فرمی ۷۱ درصد آن به خود کوششی اختصاص یافته و این در حالیست که در سال ۹۶، سهم بودجه در حوزه خودکوششی ۴۴ درصد بوده است، و ما بر این باوریم اینکار شدنی است، و کدهایی که در این حوزه پیش بینی شده،بر اساس کارشناسی بر روی پرونده‌هایی انجام گرفته، که در شهرداری جاری هستند.

شهردار زرین شهر اظهار کرد: ما باید به نقطه‌ای برسیم که از صنایع جدا شده تا روند موجود در شهرداری زرین شهر در حوزه اتکاء به عوارض دریافتی از صنایع به مرور اصلاح شود.

برای کسب محبوبیت به زرین شهر نیامده‌ام

وی با بیان اینکه برای کسب محبوبیت به زرین شهر نیامده‌ام، گفت: اینکه برای کسب محبوبیت به زرین شهر نیامده‌ام یک واقعیت است، چراکه شرایطی را در شهرداری زرین شهر پذیرفته‌ام که قطعا محبوبیتی در حوزه افزایش بودجه و تعریف پروژه جدید نخواهم داشت، بلکه اگر بتوانیم محبوبیتی در دل مردم این شهر داشته باشم  به دلیل آن است، کاری انجام دهم که شهرداری را از وضعیت نابسامان امروز که در آن گرفتار است نجات دهم.

محمدی متذکر شد: ما در دوره پنجم مدیریت شهری زرین شهر بر این باوریم اگر بتوانیم شهرداری را از وضعیت نابسامان امروز و وابستگی شدید آن به کارخانه‌هایی همچون ذوب آهن رها کرده، درآمدهای پایدار برای شهری را افزایش داده و پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام  برسانم کاری انجام داده‌ایم.

وی تاکید کرد: شاید اگر من نیز به دنبال بزرگ‌نمایی بجای واقع‌گرایی بودم بهتر این بود بودجه ۹۷ را با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ می‌بستیم اما وقتی امسال از رقم ۲۸ میلیارد تومانی پیش بینی شده در حوزه ارزش افزوده و حق آلایندگی، تنها ۵ میلیارد تومان محق شده چگونه می‌توانستیم بار دیگر بودجه‌ای کاذب پیش‌بینی کنیم، و این خود مسئله‌ای بود که باعث ‌شد ما به سمت واقعیت گرایی حرکت کنیم.

لزوم ایجاد انگیزه در پرسنل شهرداری

شهردار زرین شهر با بیان اینکه به دنبال ایجاد انگیزه در پرسنل شهرداری هستیم، گفت: قسمت‌هایی که در حوزه درآمدهای محلی در بودجه دیده شده، اگر پایین دیده شود ناخودآگاه انگیزه پرسنل شهرداری زرین شهر را نسبت به تحقق بودجه کاهش می‌دادیم.

وی تصریح کرد: اما وقتی بودجه و حرکت در مسیر کسب درآمدهای محلی واقع گرایانه دیده باشد انگیزه پرسنل نیز در خصوص تحقق آن افزایش پیدا خواهد کرد بنابر این در بودجه ۹۷ شهرداری زرین شهر به این مهم توجه شده که رقم‌ها، رقم‌های انگیزشی باشد و از نیرو انجام کار بخواهیم.