آگهی مزایده سده و لنجان

 

 

 

احراز هویت پیکر جانباختگان حادثه پالایشگاه تهران

 

***

 

دومین سالگرد شهادت جانباز ملکی برگزار می شود