بی شک عصاره و خلاصه ی دید و بینش یک شورا می تواند همان بدو امر در انتخاب شهردار خلاصه شود (البته نه الزاما).
طبیعی است که در این راه باید وسواسی با شاخص های استاندارد برای انتخاب داشته باشند تا رویکرد 4 ساله خود را با افقی روشن در تیررس مردم بگذارند و از این رهگذار به نظر می رسد نکات زیر می تواند تامل برانگیز باشد:

1_تجربه ثابت کرده که هر فرد تحصیلکرده لزوما یک مدیر لایق نمی تواند باشد چرا که "هنر مدیریت" در ذات انسان است و قوای بسبج کردن نیروها ، شناسایی پتانسیلها از جمله نیروهای انسانی ،خلاقیت، هوش بالا، داشتن اراده و توان تصمیم گیری و تصمیم سازی، جسارت در تصمیم و سپس اجرای آن، قدرت چانه زنی و جذب سرمایه با نهادها و مسئولین بالا دستی و حتی مراکز خصوصی و..... می تواند پارامترهای خوبی برای سنجش "هنر مدیریت" باشد که هر انسانی ذاتا دارای ان نمی تواند باشد البته فارغ از تحصیلات.

2_همیشه بومی یا غیر بومی بودن دردسرهای یک انتخاب در شوراها بوده و قطعا الان هم خواهد بود و بنظر می رسد پارامتر اول یعنی شاخصه ی "هنر مدیریت" اگر برای انتخاب شهردار به محک آزمون گذارده شود هر کسی که باشد در صورت داشتن "هنر مدیریت"توان سیاست ورزی و تعامل سازنده را خواهد داشت صرفنظر از اینکه بومی باشد یا نباشد.

3_ قطعا یک شهردار که "هنر مدیریت" داشته باشد اگر تخصص شهرسازی یا مدیریت شهری و یا مرتبط با مسئولیت داشته باشد شمشیر برنده ی دو دمی دارد که می تواند با نیروی مردمی شورای شهر آنرا آخته و به پیکار حل معظلات بشتابد.

نکته:
با تاسف این روزها آنقدر مشکلات و ناکارآمدیها و نامدیریتی ها به ارث برای اخلاف گذاشته می شود که مردم و مسئولین فقط راجع به "مشکلات" حرف می زنند و دیگر خلاقیت و نوآوری و سخن از "طرحی نو درانداختن " برایمان غریب مانده...
شورای محترم جدید شهرهایمان بیایید این "غربت طرح نو و افق روشن" را در منجلاب مشکلات اسلافمان دفن نکنیم.

10 مردادماه 1396
بهزاد کریمی مدیر گروه وزین اندیشه برترشهرستان لنجان

 

فرماندار شهرستان لنجان : اقدامات فرهنگی در جهت مبارزه با قاچاق کالا باید در الویت کار قرار گیرد

**************

جزییات اوراق مسکن رایگان برای خانه اولی‌ها

*************

دفترچه انتخاب رشته دو گروه آزمایشی کنکور۹۶ منتشر شد