گزارش‌هاي رسمي حکايت از آن دارد که در هفته منتهي به ۱۵ بهمن ماه، قيمت لبنيات، برنج، حبوبات، ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه، گوشت قرمز، مرغ، قند و شکر، چاي و روغن نباتي افزايش يافته است.

گزارش ارزاني و گراني کالاها حکايت از آن دارد که در هفته منتهي به ۱۵ بهمن ماه، تنها گروه تخم مرغ ۱۱.۶ درصد افت داشته و لبنيات ۷.۹ درصد، برنج ۳۱.۲ درصد، حبوب ۲۱.۷ درصد، ميوه هاي تازه ۲۳ درصد، سبزي هاي تازه ۰.۲ درصد، گوشت قرمز ۷.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۱.۴ درصد، قند و شکر ۲۳.۷ درصدف چاي ۱۳.۱ درصد و روغن نباتي ۸.۴ درصد افزايش را ثبت کردند.
بر اين اساس، بررسي تغييرات هفتگي ۱۱ گروه کالايي در هفته منتهي به ۱۵ بهمن ماه، دو گروه کالايي حبوب و قند و شکر به ترتيب ۰.۱ درصد و ۰.۲ درصد در مقايسه با هفته قبل از آن کاهش قيمت داشتند و گروه هاي تخم مرغ ۱.۶ درصد، برنج ۰.۲ درصد، ميوه هاي تازه ۰.۱ درصد، سبزي هاي تازه ۲.۷ درصد، گوشت مرغ ۲.۵ درصد افزايش قيمت هفتگي را ثبت کردند.

لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي همه اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود؛ قيمت تخم مرغ معادل ۱.۶ درصد افزايش داشت و شانه اي ۹۹ هزار تا ۱۱۰ هزار ريال فروش مي رفت.


برنج و حبوب
در اين هفته در گروه برنج، بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي و برنج داخله درجه دو ثابت بود و قيمت برنج داخله درجه يک معادل ۰.۲ درصد افزايش يافت.


در گروه حبوب بهاي لوبيا چيتي معادل ۰.۳ درصد کاهش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود.

ميوه ها و سبزي هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور عرضه کمي داشت؛ ساير اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شد.

ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي کردند که در گروه ميوه هاي تازه بهاي انگور معادل ۱۹.۴ درصد کاهش و قيمت ساير اقلام اين گروه بين ۰.۶ درصد تا ۶.۷ درصد افزايش داشت.
همچنين در گروه سبزي هاي تازه بهاي پياز و سبزي هاي برگي ثابت بود؛ قيمت لوبيا سبز معادل ۱.۲ درصد کاهش و بهاي ساير اقلام اين گروه بين ۱.۲ درصد تا ۷.۸ درصد افزايش داشت.

گوشت قرمز و مرغ
در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغيير بود و بهاي گوشت مرغ معادل ۲.۵ درصد افزايش يافت.


قند، شکر، روغن نباتي و چاي
در اين هفته قيمت شکر معادل ۰.۵ درصد کاهش داشت و بهاي قند، چاي خارجي و انواع روغ نباتي ثابت بود.
 
 
 
 
 
****
 
 
****
 
 
****
 
 
****